Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:KENZ AHŞAP SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-AkşemsettinMh.TercihSk. No:10/1 34925 Sultanbeyli/İSTANBUL vergi : 544 119 76 39  mersis:                tel : 530 370 45 25  e posta:

1.2- ALICI:….

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, tarafların satıcıya ait “www.kenzlife.com” internet sitesi vasıtasıyla gerçekleştirdiği alışverişe ilişkin 4077 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SATIŞA KONU ÜRÜN/LER

3.1-Sözleşme konusu ürünler aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün                           :                       Miktar /Adet   :           Birim fiyat:                 Toplam fiyat: 

3.2- Ödeme Şekli: Ürün bedeli alıcı tarafından satıcıya ait internet sitesinde belirtilen hesaba havale/eft olarak yatırılacak ya da kredi kartından sanal post çekimi gerçekleştirilmek suretiyle peşin olarak ödenecektir.  ALICI Kredi kartları ile yapılan satışlarda bankalar ve/veya finans kurumları tarafından öngörülen taksit seçenekleri ile ilgili olarak kendisi ve finans kurumu arasındaki sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. Bu tarz satışlar sözleşmenin tarafları bakımından taksitli satış sayılmaz.

3.3- Teslimat Şekli ve Adresi:

Ürün alıcının siparişte bildirdiği yukarıda belirtilen adresine en geç 30(otuz) gün içerisinde teslim edilecektir. Ürünün belirtilen adreste teslim alınmamasından ve/veya alıcının adreste bulunmamasından satıcı sorumlu değildir. Bu halde satıcının edimini yerine getirdiği kabul edilmektedir. Bu sebeple oluşacak gecikmeden ve oluşabilecek yeni maliyetten alıcı sorumlu olacaktır. Zarar görmüş paketler teslim alınmamalı kargo şirketi yetkililerine tutanak tutturulmalıdır. Kargo yetkilileri paketin zarar görmediğini iddia ediyor ise, alıcı paketiilgililerin huzurlarında açtırmak suretiyle hasarsız teslim edildiğini tespit ettirmelidir. Ürünün bu işlemler yapılmadan teslim alınması halinde kargodan kaynaklanan zararlara ilişkin sorumluluksatıcıya yükletilemez.

Ürün faturası alıcı tarafından başkaca bir adres bildirilmediği takdirde ürün teslimat adresine gönderilecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir. Kargo bedelini kargo firması hesaplayıp bedelini ALICI adına faturalayıp alıcıdan tahsil eder.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-ALICI, “www.kenzlife.com”internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgiler gibi mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 5. Maddesinde belirtilen bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve satış için gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Sözleşme kapsamında SATICI satışa arz ettiği ürünü teslim etmeyi, ALICI ise ürün bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2- ALICI elektronik ortamda bu sözleşmeyi teyit etmekle sözleşmeden önce SATICI tarafından ALICI ya verilmesi gereken adres, ürün temel özellikleri, vergi dahil ürün fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri hakkında doğru ve eksiksiz bilgi edindiğini teyit etmiştir.

4,3-Sözleşme konusu ürün, üretim gerektiren durumlarda üretim için gerekli süre hariç olmak üzere yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu yukarıda sözleşmenin 3.3 maddesinde belirtilen çerçevede ALICI ya teslim edilecektir.

4.4-Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, deprem, sel felaketi gibi ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine ödeme yaptığı yönteme paralel olarak iade edilir.

4.6-Yasal süresi içerisinde ürün ALICI ya teslim edilemez veya teslim edilemeyeceği anlaşılır ise SATICI bu durumda ALICI’nın kabulü halinde emsal bir ürün gönderebilir. Emsal ürünün kabul edilmemesi halinde satış bedeli ödeme işlemine paralel olarak iade edilecektir.

 Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler

MADDE 5- CAYMA HAKKI

            ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'yayazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunulması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Göndermediği takdirde cayma hakkını kullanmamış sayılır.

Vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemi yapılabilmesi için iade bölümü bulunan faturalarda ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurularak imzalanmak suretiylefaturanın ya da iade faturasının SATICI’yageri gönderilmesi gerekmektedir.

Ambalajı açılmış, bozulmuş, kullanılmış ürünler bakımından, üründe özel istek üzerine değişiklikler yapılmış olması halinde ve niteliği itibariyle iade edilemeyecek nitelikteki ürünler hakkında cayma hakkı kullanılmaz

MADDE 6- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda sözleşmede yer almayan hususlarda Borçlar Kanunu ve genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME ve DELİL ANLAŞMASI

            Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (Bilgisayar, ses kayıtları, dijital kayıtlar vb) kesin delil oluşturur.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından çıkabilecek uyuşmazlıklarda, tüketici sorunları hakem heyeti yönünden Beyoğlu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, diğer durumlarda ise İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

TARİH:

 

ALICI                                                                                          SATICI

                                                                                             KENZ AHŞAP

                                                                                      SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
ShopPHP E-Ticaret | v4